Reportage

Nordisk kulturfestival i Åbo

Cultura Signa besöker den nordiska kulturfestivalen i Åbo, Finland. 30 juli – 2 augusti 2014