Kultur, Reportage

Nyhetsflash: Sussi Toft gör succé som föreläsare om kulturkrock

Sussi Toft är sedan tidigare en etablerad och populär föreläsare i ämnet kulturkrock mellan den hörande världen och döv-världen. Idag (den 15 oktober) hade Dövteamet 10års jubileum och det var Öppet Hus på Dövas Hus. Sussi Toft var en av föreläsarna och gjorde verkligen succé. Många i publiken kände igen många av situationerna hon tog upp och det blev många skratt. En helt lyckad föreläsning och också en helt lyckad eftermiddag/kväll från Dövteamets sida då det var minst 50 som var på plats för att vara med på jubileet.